Kontakt:

Napíšte nám:

Návštevnosť:

Cirkev

Rímskokatolícka cirkev

Római katolikus egyház

Farnosť: Veľké Trakany
Farár: Alfréd VRANAY
tel: +421-56-6355135

 
 

Gréckokatolícka cirkev

Görög katolikus egyház

Farnosť: Čierna nad Tisou
Filiálka: Veľké Trakany
Farár: Vaszily Jozef
Tel.: +421-905-529938

 

Evanjelická cirkev
augsburského vyznania

Evangélikus egyház

Farnosť: Michalovce
Zbor vo Veľkých Trakanoch
Farár: Menky Ján
Tel.: +421-56-6433110

Reformovaná kresťanská
cirkev

Református egyház

Farnosť: Malé Trakany
Farár: Tarr Ferdinánd
Tel.: +421-905-212177

Zvonica: